یکشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1392

با عنایت به موهبت ها و نعمات بیکران الهی که به واسطه فرصتهای بی نظیر و کم نظیر اقلیمی و منطقه ای و نیز استعدادهای درخشان و سرمایه های انسانی در کشور عزیزمان ایران موجود می باشد و نقش اساسی و غیر قابل انکاری را برای اندیشمندان ، استادان و خبرگان فعال در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور رقم زده است. در این راه بهره گیری از فناوریهای نوین و بخدمت گرفتن فضای مجازی و اینترنت سهم قابل توجهی در طرح و گسترش موضوعات و مباحث مورد مطالعه این حوزه ها ضروری نموده و نیازهای جدیدی را پدید آورده است.

با این مقدمه در نظر دارد تا بمنظور یکپارچه سازی ارتباطات حرفه ای و کاربردی کردن موضوعات با نیازهای روز متخصصین و جامعه رو به رشد ایران عزیز ، متخصصین و فعالان حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست کشور در نقد و بررسی برنامه کاندیداهای مطرح ریاست جمهوری در حوزه های مربوطه اقدام و حضور فعال و  موثری را به اثبات رسانند. بنابراین خواهشمند است در این فرصت محدود ضمن حضور در بخش نظرات وبلاگ مدیریت کشاورزی ، نظرات ارزشمند خود را ارائه نموده تا بتوان سهمی از افزایش کارآیی برنامه حوزه های مربوطه داشته باشیم.